Hlavní činností plavecké školy je organizace a realizace plavecké výuky pro děti z mateřských škol a pro žáky I.i II. stupně základních škol. Cílem naší výuky je seznámit děti s vodním prostředím, umožnit jim hravým způsobem, přiměřeným jejich věku, přirozený a radostný pohyb ve vodě.

Přes zvládnutí základních plaveckých dovedností a prvkového plavání je naším cílem naučit dítě plavat a stát se plavcem. V současné době, kdy přibývá domácích bazénů, klademe také veliký důraz na sebezáchranu dítěte.

Plavání se vyvinulo jako existenční podmínka života a patří k nejdůležitějším dovednostem. Předpokládat, že se dítě v dnešní době nesetká s vodním prostředím, je vysoce nepravděpodobné.

Námi nabízená plavecká výuka splňuje veškeré požadavky na kvalitní a příjemnou výuku, pod vedením zkušených a proškolených instruktorek.

Jednotlivé mateřské školy a základní školy zařazujeme do plaveckého školního roku vždy po vzájemné dohodě.

Přidejte se k nám a věřte, že vaší důvěru nezklameme.

Najdete nás
Centrum Najáda s.r.o. ,  ul. 28. října 415 ,  Nové Město nad Metují,  IČO: 275 304 34