Logo Nové Město n. M.
 
Děkujeme městu Nové Město nad Metují za finanční podporu plaveckého oddílu.

 

NSA

 Podpora ze státního rozpočtu České republiky – Národní sportovní agentura
 Vážení sportovní příznivci, dovolujeme si Vás informovat, že v roce 2022 obdržel PONMM, z.s – dotaci ze státního rozpočtu na základě Výzvy 14/2021 Můj klub 2022- Národní sportovní agentura, č.j. NSA-0058/2021/A/65. Účelem poskytnuté dotace č.j. : NSA-MK22-01166/2021/MK22/3 bylo zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let , zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce našeho oddílu. Dotace byla použita na úhradu části nákladů na činnost dětí a mládeže – nájemné sportovišť, doprava a další náklady spojené s činností oddílu.

Logo ČSPS

 

Děkujeme ČSPS za finanční podporu plaveckého oddílu.

 

Logo Královehradecký kraj

Podpora Královehradeckého kraje plaveckému oddílu Nové Město n. M.

dovolujeme si Vás informovat, že v roce 2021 obdržel PONMM, z.s. – plavecký oddíl dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 30 000 Kč na projekt s názvem „Plavecký oddíl PONMM, z.s. – podpora dětí a mládeže 2021“, č. projektu 21SPT06-0069.
Předmětem poskytnuté dotace je úhrada části nákladů na činnost plaveckého oddílu – nájemné sportoviště a pořízení sportovního vybavení.
Z poskytnuté dotace byla uhrazena část nákladů na nájemné sportoviště – bazénu a plaveckých drah.
Více informací naleznete zde.

 

Logo MŠMTPodpora Ministerstva školství a mládeže plaveckému oddílu Nové Město n. M.

Vážení sportovní příznivci, dovolujeme si Vás informovat, že v roce 2020 obdržel PONMM, z.s. – plavecký oddíl neinvestiční dotaci na rok 2020 z programu státní podpory sportu – „Můj klub“, pro projekt „Projekt PONMM, z.s. – podpora plaveckého oddílu Plavecký oddíl Nové Město nad Metují“ , evid. číslo SPORT-2-B-3742/2020. Předmětem poskytnuté dotace je úhrada části nákladů na činnost mládežnických družstev – nájemné sportoviště, doprava a cestovné , startovné a další náklady spojené s činností oddílu.