Nabízíme plavání dětí

Svět dětí je zaměřen na plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku. Cílem „plavání “ dětí je především sžít se s vodním prostředím, naučit se poznávat působení vody, vydechovat do vody, orientovat se nad i pod vodou, naučit se skákat do vody a s radostí se potápět. Po té se děti učí základní plavecké dovednosti, zdokonalují se v plaveckých pohybech a na konec v plaveckých stylech. Výuka probíhá hravou a nenásilnou formou a jde vždy ruku v ruce s psychomotorickým vývojem dítěte. Děti jsou na plavání rozděleny do skupinek podle věku, pokročilosti v plavání a psychomotorické vyspělosti. Plaváním,cvičením, otužováním vedeme děti od nejútlejšího věku ke zdravému životnímu stylu.

Přijďte se mezi nás podívat a uvidíte, že radostný úsměv a šikovnost vašich malých plaváčků z vás udělá ještě spokojenější rodiče.

Kurzy plavání probíhají celý školní rok od září do června. 1 plavecký kurz trvá 10 týdnů a za školní rok odplaveme 4 plavecké kurzy.
Děti do kurzu zařazujeme průběžně po celý rok.

Svět dětí také nabízí kurzy plavání pro dospělé plavce i neplavce. Bližší info na tel. číslech 608 146 654 nebo 776 321 263 .

Angelika Nováková, IČO 72850817, tel. 608 146 654 , angelika.n@svet-deti.cz
Renata Šmejkalová, IČO 72850906, tel. 776 321 263 , renata.s@svet-deti.cz